Velkommen

Navnet Uniq Sensations udspringer fra ønsket om altid at være en ener (unik) og sørge for at gøre en forskel (sensationer). Begrænsningens kunst er ofte svær, men med et stærkt ønske om også at arbejde i et internationalt miljø, fremkom således navnet Uniq Sensations.

Projektleder Yvonna Nielsen er grundlægger og eneindehaver af firmaet og dermed også eneansvarlig for firmaets mange og vidt rækkende opgaver i både ind- og udland.  

Som sparringspartner og juridisk rådgiver benyttes advokat Henrik Mansfeldt Witt, der den 1. december 2003 besluttede at starte sit eget advokatfirma, Seavus Legal (www.seavuslegal.com).  Henrik Witt er ikke blot advokat i den gængse forstand, men har samtidig en stor indsigt i projektarbejde og ikke mindst forståelse for faserne i et projekt.  Dette gør Henrik unik som sparringspartner.

Uniq Sensations kan kontaktes enten via mail uniqsensations@mail.dk eller på tlf. +45 30 24 68 09.